Finančná gramotnosť

Čo to vlastne je finančná gramotnosť? Prečo by bolo vhodné, aby sa finančná gramotnosť a vyučovanie o nej zaviedlo do metodiky škôl? Načo je vhodné vôbec byť finančné gramotný? Na všetky spomenuté otázky si odpovieme v dnešnom článku.

Na jednej strane je tak jednoduché si zarobiť nejaké peniaze a potom ich jednoducho minúť a následne čakať na ďalšiu výplatu. Avšak nájsť si finančný systém a porozumieť mu, by mohol byť prostriedok pre zlepšenie životnej úrovne mnohých ľudí miglior rasoio elettrico 2018.

Finančná gramotnosť, ako mnohé poučky uvádzajú, je súbor znalostí, ktoré pomáhajú človeku porozumieť financiám a na základe správneho porozumenia tieto financie rozumne použiť v rôznych situáciách. Podstatná je však miera skutočnej finančnej gramotnosti, nie len jej subjektívne vnímanie. Významnú úlohu pre rozvoj finančnej gramotnosti hrá určite formálne vzdelávanie a škola. Výsledkom alebo akousi normou, kedy považovať človeka za finančne gramotného je, ak je človek schopný nájsť a použiť finančné informácie pre svoj prospech, poznať pravidla vlastných financií a financovania, s tým samozrejme súvisí aj honobenie vlastného majetku ako aj staranie sa oň, poznať rizikové situácie a hlavne schopnosť vyhnúť sa im, schopnosť sporiť, zefektívňovať svoje príjmy, plniť si svoje vlastné finančné záväzky, poznať finančné inštitúcie a rozdiely medzi nimi.

Veľmi zásadnou normou finančne gramotného človeka je poznať ochranu práv spotrebiteľa a ešte dôležitejšie je byť schopný tieto práva uplatňovať v reálnom živote. Normy finančnej gramotnosti si určuje každá krajina sama. Na Slovensku sa súčasná norma uplatňuje od roku 2008. Pre dnešné deti je však niekoľko možností ako sa v oblasti finančnej gramotnosti vzdelávať. Okrem školy, ktorá Vašim deťom ponúkne základné formálne vzdelanie, je tu možnosť rôznych vzdelávacích programov. Na Slovenskom trhu existuje dokonca niekoľko kníh na tému finančnej gramotnosti. Náuka o finančnej gramotnosti naučí deti na reálny život. Pri výučbe existujú rôzne možnosti využívania hier. Hier na reálny život, kde si deti dokážu splniť fiktívne ciele rodín a to je vlastná nehnuteľnosť na bývanie, vzdelávanie detí, zakúpenie chaty, či rekreácie a hlavný najväčší finančný cieľ je finančná samostatnosť. Cielene sa hrať znamená sa aj učiť a to je cieľom vyššie uvedených hier. Ak si dieťa na nečisto, fiktívne počas hrania vyskúša, aké je to zaobstarať si úver, ako si zakúpiť byt, dom či chatu, ako funguje celý proces úverového vybavovania a predajného, či kúpneho procesu, oboznámi sa s pojmami ako je ročná úroková miera, príjmy, výdaje, úroky a poistenie, či iné nemenej dôležité bankové termíny a hlavne porozumie im tagliacapelli 0.1 mm.

Stane sa preň „skutočný“ svet zrozumiteľnejší a uchopiteľnejší. Dospelý by mali deťom skutočne na školách dávať možnosť „ochytať“ si svet vonku. Informácie ako také sú možno dostupné aj na mnohých internetových portáloch, avšak sprievodca informáciami je tu nesmierne dôležitý. A to najmä z dôvodu informácie poznať, ale ich aj reálne pochopiť. Pri finančnej gramotnosti je základom vedieť informácie použiť, nie vedieť poučky naspamäť, pretože poznať terminológiu bez porozumenia Vám v skutočnom živote vôbec nepomôže, alebo by sme mohli povedať, že Vám bude na škodu. Nebojte sa veci skúšať, informovať sa a pýtať sa. Dovoľme vlastným deťom rásť a rozumieť svetu okolo pre ich lepšiu budúcnosť.