Knižné veľtrhy

V dnešnej dobe poznáme rôzne knižné veľtrhy. Väčšina z nich je určená širokej verejnosti a dospelým, iné sú zase výhradne usporadované v školách. Získanie detí na čítanie je totiž jedným z hlavných cieľov škôl, komunitných vzdelávacích organizácií a rodičovských skupín. A práve jedným z najpopulárnejších spôsobov, ako to urobiť, je veľtrh kníh. Hoci školy získavajú prostredníctvom knižných veľtrhov aj peniaze, hlavným cieľom je zvýšiť gramotnosť detí. Umiestňovanie kníh do detských rúk je stále hlavnou motiváciou pre knižné trhy. Dôraz sa kladie na to, aby deti čítali.

Podľa odborníkov musíte takýto veľtrh dlho organizovať, propagovať či nakúpiť potrebné knihy – ​​a nezabudnite to urobiť zábavou.

Prvým krokom k dosiahnutiu úspechu je plánovanie vpred a získanie dostatočného počtu dobrovoľníkov. Je najlepšie začať dostatočne skoro a mať plán. Odporúča sa pracovať s učiteľmi, knihovníkmi alebo špecialistami v oblasti čítania, aby koordinovali výber kníh a vybranej témy, ako aj študentské záujmy a úrovne čítania. Výber kníh by mal korelovať s hlavným učebným plánom školského systému pre gramotnosť. Mali by ste taktiež zaobstarať plagáty, plánovacie kalendáre, vzory na vytváranie záložiek a bannery či inštruktážne videá.

Najdôležitejším faktorom pri plánovaní a organizovaní veľtrhu kníh, je dostatok dobrovoľníkov. Čím viac dobrovoľníkov bude, tým úspešnejší bude veľtrh. S množstvom dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú deťom vybrať si knihy, veľtrh kníh prebieha rýchlo a hladko. Dostatočná pomoc tiež znamená, že deti (a rodičia) budú s väčšou pravdepodobnosťou spokojní s výberom. S množstvom dobrovoľníkov v kostýmoch, má taktiež každý viac zábavy. Môžu to byť rodičia, starší študenti alebo členovia komunity.

Po plánovaní je ďalším krokom k úspešnému knižnému veľtrhu zverejnenie. Školský informačný časopis, internetová stránka ako aj letáky, ktoré majú byť poslané predstavujú rozličné možnosti a spôsoby, ktoré umožňujú rodičom aj deťom dozvedieť sa, že sa blíži veľtrh kníh. Niektoré knihy sú zobrazované na obrusoch a dekoráciách. Sú zoskupené podľa úrovne čítania, témy alebo autora. Iné sú zase poukladané na stoloch či regáloch.

Jeden z najlepších spôsobov, ako urobiť z knižného veľtrhu zábavu pre deti, je urobiť ho rodinnou záležitosťou. Okrem kníh sa tu môžete stretnúť aj s večerami so špagetami, zmrzlinou alebo raňajkami. Ako rodič by ste si mali na takýto knižný veľtrh priniesť peňaženku, jedlo a občerstvenie, fľašu s vodou, aspirín, mobilný telefón prípadne aj nabíjačku, fotoaparát, pero a poznámkový blok. Okrem toho by ste mali zobrať zo sebou aj jednu tašku, do ktorej budete prípadne kúpené knihy odkladať.

Klasické knižné veľtrhy sú usporadované najmä na jar a na jeseň. Najznámejšie knižné veľtrhy v Európe sú Paríži, Londýne či Frankfurte. Na každej z nich sa snažia autori vystavovať svoje najnovšie bestsellery a knihy, ktoré sú práve v ponuke rôznych vydavateľstiev. Kto niečo vo svete literatúry znamená, musí byť zastúpený na knižnom veľtrhu. Je to príležitosť najmä pre vášnivého čitateľa, aby mohol na jedinom jednom mieste objaviť nespočetné množstvo nových, ale aj staro známych kníh a hneď si ich aj kúpiť. Taktiež môžete na nespočetných workshopoch získať aj prehľad o nových autoroch či prípadne získať autogram niektorého z Vašich obľúbencov. Taktiež sa tu nachádzajú mnohé stánky so suvenírmi a rôznymi knižnými doplnkami.