Kto nakupuje viac? Ženy alebo muži?

Z mnohých aspektov, ktoré môžu ovplyvniť správanie zákazníka, je jedným z hlavných faktorov pohlavie. Muži a ženy pristupujú k nakupovaniu pomocou rôznych motívov, perspektív, odôvodnení a úvah spazzolino idropulsore.

V tejto oblasti existuje vedecký výskum, ktorý dokazuje, že existujú zjavné rozdiely v tom, ako sa muži a ženy správajú ako kupujúci. Je jasné, že muži a ženy rozmýšľajú iným spôsobom o nakupovaní a prístup k nakupovaniu online sa teda bude líšiť. Získanie pochopenia toho, ako rodové rozdiely ovplyvňujú rozhodovanie o nákupe a uznanie rodovo špecifických tendencií (spazzolini / nie stereotypov!), je dôležité pre akýkoľvek obchod, ktorý predáva svoje produkty ľuďom – a chce to robiť efektívnejšie.

Poďme sa pozrieť na to, ako tieto tendencie môžu ovplyvniť správanie pri online nákupe a čo môžete urobiť, aby fungovalo vo Váš prospech. Štúdie ukázali, že existuje mnoho fyzických rozdielov medzi mužskými a ženskými mozgami. Ženy majú silnejší corpus callosum, ktorý je mostom nervového tkaniva, ktorý spája ľavú a pravú stranu mozgu. Umožňuje ženám používať obidve strany mozgu na rýchlejšie riešenie problémov, zatiaľ čo muži prevažne používajú ľavú stranu svojich mozgov. Vo všeobecnosti je ľavá hemisféra zodpovedná za vykonávanie logických výpočtov a spracovanie faktov. Pravá hemisféra je dominantná v spracovaní vizuálnych snímok a kontextu tlmočenia. Ženy používajú aj organizovanejšiu mozgovú kôru na vykonávanie úloh, zatiaľ čo muži používajú väčšiu časť šedej hmoty na ľavej strane mozgu. V kontexte nakupovania táto odlišná štruktúra mozgu vedie k mužom, ktorí majú tendenciu byť zákazníkmi zameranými na konkrétne stanovené úlohy, zatiaľ čo ženy sú pravdepodobne zákazníčkami zameranými na objavovanie, ktoré ľahko upravia svoje pôvodné ciele, ak by to viedlo k uspokojivejším výsledkom.

Muži majú tendenciu sledovať prístup založený na logike. Musíte im povedať, prečo by mali kúpiť Vaše výrobky a prečo ich má zmysel zakúpiť. Dostaňte sa rýchlo k veci, zamerajte sa na produkty a používajte aktívne vyhlásenia, ktoré dokazujú hodnotu.

Ak chcete osloviť a zapojiť ženy, budete musieť vytvoriť emotívne nakupovanie, ktoré u nich rezonuje. Čisto funkčný prístup ich môže omrzieť celkom rýchlo. Ženy sa chcú dozvedieť viac o Vás, Vašej značke, životnom štýle, ktorý predávate a o tom, ako sa pri používaní alebo nosení Vašich výrobkov budú cítiť.

A toto sa zohľadňuje aj na väčšine webstránok. Zatiaľ čo verzia pre mužov sa zameriava na poskytovanie jasnej navigácie podľa kategórií produktov, verzia pre ženy má za cieľ predať emócie. Ženy si užívajú prehliadanie a prezeranie produktov. Ponúknite im užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré tieto aktivity podporuje, a ktoré zahŕňa funkciu sociálneho nakupovania, vysokokvalitné vizuály a recenzie od zákazníkov.

Keď spotrebiteľ rozpozná potrebu určitého produktu alebo služby, je potrebné zhromaždiť a spracovať informácie na vyhodnotenie alternatív. Výskum ukazuje, že muži a ženy sa dramaticky líšia vo svojich stratégiách spracovania informácií a rozhodovania. Ženy majú tendenciu byť komplexnejšie a berú do úvahy subjektívnu (zákazníkom kontrolovanú) informáciu, zatiaľ čo muži majú sklon uprednostňovať objektívne informácie (značka, model, rýchlosť atď.) nad subjektívnymi informáciami. To neznamená, že muži nehodnotia názory a skúsenosti iných, ale skôr, že ich prístup je odlišný. Hoci muži využívajú skúsenosti iných s produktom, ženy chcú poznať dôvody a motiváciu, prečo ostatní kúpili danú položku.