Marihuana

Dnes je marihuana jednou z najpopulárnejších nelegálne užívaných drog na Slovenskom trhu. Jej dopady a možnosť závislosti mnohí podceňujú. Čoraz častejšie sa na svetlo sveta dostávajú informácie o neškodnosti marihuany v porovnaní napríklad s alkoholom. Ale je to naozaj tak? Bolo by vôbec spoločensky prospešné, ak by došlo k jej dekriminalizácii?

Okrem kanabisu obsahuje marihuana THC (delta-9-tetrahydrocanabinol). THC má psychoaktívne účinky.

Tráva sa užíva za účelom uvoľnenia, zábavy, smiechu a navodeniu povznesenej euforickej nálady. Pri vyššej dávke môže dôjsť k spusteniu halucinácii a ilúzii. Ak je človek „zhúlený“, čo je výraz pre požitie marihuany, všimnete si to na jeho očiach, ktoré sú výrazne začervenané, po prípade aj na pohyboch. Často sa totiž stáva, že aj pohyby sú po požití marihuany menej koordinované, nastupujú tiež nečakané reakcie a smiech, v niektorých prípadoch zvýšená komunikácia. Veľkým zaklínadlom pre nárast užívania marihuany v celosvetovom meradle, je názor, že na marihuane nevzniká závislosť. Čo je celkom ťažko predstaviteľné v dobe, keď závislosť vzniká aj na selfie fotení.

Takže si teda povedzme niečo bližšie k závislosti na marihuane. Závislosť na marihuane samozrejme závisí aj od individuálnych osobnostných odlišností jednotlivých užívateľov. Rovnako nemožno opomínať fakt, ako často je droga prítomna v živote jednotlivca, tiež od akého veku a za akým účelom. Ak už sa ale spomínaná závislosť rozvinie, prejavuje sa zhoršenou pozornosťou, nutkavým a vtieravým myslením na drogu usted encontrará los mejores deshumidificadores con ionizador aquí. Pokusy o skončenie s marihuanou vedú k abstinenčným príznakom ako je hnačka, tras, potenie, zmena chuti do jedla, zmeny nálad a podráždenosť, niekedy problémy so spánkom. Marihuana ako aj iné drogy, môže viesť k narušeniu vzťahov v sociálnej sfére, tak v pracovnom a školskom prostredí alebo vo vzťahoch, tak ako akákoľvek iná závislosť. Rovnako sa pri dlhodobom užívaní marihuany stretávame s rôznymi formami psychóz, depresie a stavov paniky a úzkosti.

Argumentovať teda tým, že marihuana je neškodná, teda vôbec nie je namieste. Jej škodlivosť je dokázaná, čo je veľmi smutné, na mnohých závislých a abstinujúcich užívateľoch marihuany. Je však samozrejme pravda, že alkohol má na človeka rovnako devastačné účinky, ak nie horšie a je u nás spoločensky tolerovanou a legálnou drogou. Do istej miery by sa v mnohých prípadoch dalo určite polemizovať a uvažovať o dekriminalizácii marihuany, najmä pre otvorenejšiu komunikáciu o droge samotnej, a tiež z dôvodu ochrany mládeže. Ochrana mladých užívajúcich marihuanu je v dnešnom svete ponímaná zákazmi a tie očividne nikam nevedú. Inou otvorenejšou a schodnejšou cestou je práve cesta dekriminalizácie marihuany. Závislosť na tráve by síce nevymizla, ani by sa nezmenili abstinenčné príznaky. Avšak cesta odstrašujúceho príkladu, ako aj reálna ozajstná proti drogová osveta je viac ako tajné húlenie pod výklenkom. Zakázané ovocie chutí najviac. Mohlo by sa zdať, že ak pominie zákaz, pominie aj chuť. Je zaujímavejšie robiť to, čo nesmiete, ako niečo na čo si len musíte počkať. Nie je to však vždy celkom tak. Je otázne či by v celkovom meradle nakoniec počet závislých na marihuane klesol. Budúce roky nám určite prinesú viac informácií a dát k tejto téme, keďže legalizácia sa na svete stále viac rozširuje. Stojí však za to to skúsiť?